#Klimafrokost: Hvilke teknologier kan få skipsfartens utslipp mot null?

Hvilke teknologier og hvilken politikk kan få skip og fartøy til å seile uten utslipp? Se opptak av #Klimafrokost 10. april i Bergen.