Arendalsuka: Effektive klimabudskap – hvordan få folk til å utføre klimavennlige handlinger?

Opptak av debattmøte i regi av Cicero senter for klimaforskning. Lansering av rapport om klima og kommunikasjon. Deltakelse fra Oslo kommune og IKEA.