Hurtig- og lokalbåtruter i Norge

Hurtig- og lokalbåter er en viktig del av kollektivtrafikken langs kysten. Det er i underkant av 100 hurtig- og lokabåtruter i Norge som driftes av fylkeskommunene. Rutene båtene kjører varierer i distanse fra noen få til 150 nautiske mil, og båtene som er størst og kjører lengst bruker opp mot 5 millioner liter drivstoff per år.

I dag går nesten alle hurtig- og lokalbåter i Norge på fossilt drivstoff. For å kutte utslippene, må det stilles krav om null- og lavutslippsløsninger i alle samband når kontrakter fornyes.

Denne oversikten viser fylkeskommunale hurtig- og lokalbåtruter i Norge og når eksisterende kontrakter går ut.

[table id=44 /]