Er elektrifisering av sokkelen et godt klimatiltak?

Verken fra et økonomisk eller teknologisk synspunkt er elektrifisering et godt klimatiltak.