Toini Løvseth, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Toini Løvseth

Toini Løvseth er dr. polit.i statsvitenskap med erfaring fra akademia, konsulentbransje og kraftforedlende industri. Daglig leder i Kraftfylka (Samarbeidande Kraftfylke), ei interesseforening for fylkeskommuner med store kraftinteresser. Jobber for at en større andel av verdiene skal bli igjen i de regionene der krafta produseres.