Tore Tennøe, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Tore Tennøe

Historiker og direktør i Teknologirådet. Har ledet Teknologirådets sekretariat siden oppstarten i år 2000. Teknologirådet har gjennom årene hatt flere prosjekter om energi/klima – blant annet om bioenergi, hydrogen og omstilling i en oljeøkonomi.