Thomas Cottis, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Thomas Cottis

Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark. Sivilagronom av utdannelse. Siden 1988 økologisk gårdbruker med melkeproduksjon i Løten. Aktivist, foredragsholder, skribent og klimaekspert. Verv innen politikk, økologisk landbruk og Naturvernforbundet.