Steinar Høiback, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Steinar Høiback

Leder i Besteforeldrenes klimaaksjon. Har mangeårig organisasjons- og ledererfaring, nå pensjonist etter et langt og variert arbeidsliv.

Hjemmeside: http://www.besteforeldreaksjonen.no/