Stig Schjølset, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Stig Schjølset

Fagsjef i ZERO. Arbeidet før det som fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet. Her ledet han også arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon. Hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.