Saker skrevet av:

Stig Schjølset

Forfatteren er tidligere leder for analyse av karbonmarked i Thomson Reuters Point Carbon. Schjølset er nå spesialrådgiver for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet.