Svein Richard Brandtzæg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Svein Richard Brandtzæg

Konsernsjef i Hydro.

Hjemmeside: http://www.hydro.com/en/Persons/Svein-Richard-Brandtzag/