Forfatterarkiv for Solveig Aamodt
Solveig Aamodt
Solveig Aamodt
Solveig Aamodt er forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun er statsviter, og forsker for tiden særlig på klimapolitiske prosesser i store utviklingsland, spesielt Brasil og India.