Sunniva Bratt Slette, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Sunniva Bratt Slette

Sunniva Bratt Slette har skrevet masteroppgaven «Financing the transition to a green economy».