Stian Berger Røsland, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Stian Berger Røsland

Politiker fra Høyre. Byrådsleder i Oslo fra 2009. Høyres førstekandidat ved kommunevalget i Oslo 2015.

Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/byradslederen/om-byradslederen/