Ola Mørkved Rinnan, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ola Mørkved Rinnan

Konsernsjef i Eidsiva Energi.

Hjemmeside: http://www.eidsivaenergi.no/Om-Eidsiva/Eidsivakonsernet/