Olav Bolland, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Olav Bolland

Professor og instituttleder ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU. Forsker på energi, termisk kraftproduksjon og CO2-fangst.

Hjemmeside: http://www.ntnu.no/ansatte/olav.bolland