Olav Fykse Tveit, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Olav Fykse Tveit

General Secretary of the World Council of Churches.

Hjemmeside: https://www.oikoumene.org/en/