Ole André Kjennerud, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ole André Kjennerud

Ole André Kjennerud er makroøkonom i DNB Markets. Kinesisk og japansk økonomi er hans spesialfelt, men han er også skolert innen asiatisk økonomi generelt. Kjennerud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har også studert samfunnsøkonomi på Universitetet i Bergen og City University of Hong Kong.