Liv Thoring, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Liv Thoring

Seniorrådgiver for energi og grønn mat i Framtiden i våre hender. Har mastergrad i nyere historie, og har i tillegg studert sosiologi og pedagogikk.

Hjemmeside: https://www.framtiden.no/liv-thoring.html