Lars-Henrik Paarup Michelsen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Dagleg leiar i Norsk klimastiftelse og redaksjonsmedlem i Energi og Klima.

Hjemmeside: http://energiogklima.no