Kjell Traa, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kjell Traa

Sivilingeniør. Tilknyttet tankesmien Seniortanken, Stavanger. Har jobbet innenfor olje- og gassnæringen, nasjonalt og internasjonalt, i stort sett hele sitt yrkesaktive liv. Er fortsatt aktiv med eget foretak og som deleier og styreleder i konsulentselskapet Eureka Energy Partners AS.