Saker skrevet av:

Kjell Traa

Sivilingeniør. Tilknyttet tankesmien Seniortanken, Stavanger.