Kjetil Rommetveit, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kjetil Rommetveit

Førsteamanuensis ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

Hjemmeside: http://www.uib.no/personer/Kjetil.Rommetveit