Kristin Richter, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Kristin Richter

Klimaforsker ved universitetet i Innsbruck.

Hjemmeside: http://kristinrichter.info/