Knut Jonassen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Knut Jonassen

Prosjektleder for miljø og klima i Standard Norge siden 1994. Bred erfaring fra prosjekter knyttet til fiskeri og akvakultur. Har også jobbet som stipendiat, foreleser og lektor og har vært leder i Norsk termbank ved UiB. Cand real fra institutt for mikrobiologi og p.fysiologi og nordisk storfag og lingvistikk, UiB. Stor nasjonal og internasjonal erfaring i å styre standardiseringsprosesser. Omfattende kunnskaper om terminologisk metode og erfaring i utvikling av terminologi og fagspråk, særlig innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, samt medisin og odontologi.

Hjemmeside: https://www.standard.no