Jenny Sandvig, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Jenny Sandvig

Jenny Sandvig er fagdirektør ved NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun jobbet fra 2012-2020 som advokat ved Regjeringsadvokatembetet og fikk møterett for Høyesterett i 2019. Hun har Master i Law fra Harvard, med spesialisering i klimarett og menneskerettigheter.