Iselin Stensdal, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Iselin Stensdal

Iselin Stensdal er forsker ved Fridtjof Nansens institutt. Der arbeider hun blant annet med forskning på Kina og energi-, klima-, og miljøspørsmål, både fra et internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Hun er for tiden også PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo. Doktorgraden handler om hvordan lokale myndigheter i Kina håndterer utfordringen med å redusere klimagassutslipp.

Hjemmeside: https://www.fni.no/research-staff/iselin-stensdal-article260-818.html