Saker skrevet av:

Ingrid Lomelde

Miljøpolitisk leder i WWF Norge.

Hjemmeside: http://www.wwf.no/