Idar Kreutzer, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Idar Kreutzer

Administrerende direktør i Finans Norge. Tidligere konsernsjef i Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er styreleder i Posten Norge, Universitetet i Oslo og Flyktninghjelpen. Kreutzer er leder av bedriftsforsamlingen til Norske Skog, samt medlem av bedriftsforsamlingen til Orkla og Norsk Hydro. De siste årene har han engasjert seg mye i organisasjonen WBCSD - World Business Council For Sustainable Development - som består av ledere for internasjonale selskaper som setter fokus på miljø- og fattigdomsproblematikken i verden. Kreutzer sitter i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Hjemmeside: https://www.finansnorge.no/om-finans-norge/ansatte/stab/kreutzer-idar/