Helene Langehaug, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Helene Langehaug

Oseanograf, forsker ved Nansensenteret og Bjerknessenteret.

Hjemmeside: http://www.bjerknes.uib.no/stabsliste#Helene-Langehaug