Hans Jacob Bull-Berg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Hans Jacob Bull-Berg

Direktør prosjektfinansiering, SN Power. Bull-Berg har arbeidet med energispørsmål gjennom hele sitt yrkesliv. Han begynte i Olje- og Energidepartementet i 1985, og har gjennom 16 år i Kreditkassen/Nordea-systemet arbeidet med storkunder, kreditt samt med prosjektfinansiering med vekt på energi og infrastruktur. Han strukturerer, forhandler og følger opp SN Powers finansieringer av prosjekter i Afrika og Mellom-Amerika. Bull-Berg er cand. polit. fra Universitetet i Oslo og avgangselev fra E.N.A. in Paris.