Gunnell E. Sandanger, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Gunnell E. Sandanger

Seniorrådgiver klima og etikk- og næringslivsspørsmål i Framtiden i våre hender.

Hjemmeside: http://www.framtiden.no/employees/gunnell-sandanger.html