Saker skrevet av:

Elisabeth Lannoo

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Cicero, Senter for klimaforskning

Hjemmeside: http://www.cicero.uio.no