Elisabeth Grieg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Elisabeth Grieg

Styreleder i Grieg Star. Også styreleder i GIEK - Garantiinstituttet for Eksportkreditt.

Hjemmeside: http://www.griegstar.com/