Christian Prip, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Christian Prip

Senioranalytiker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Hjemmeside: https://www.fni.no/research-staff/christian-prip-article254-818.html