Når kommer neste istid?

En ny studie har utsatt tidspunktet betraktelig.

Isfjell på Grønland, sommeren 2014 (foto: Iselin Medhaug).

Vi støtter <2°C-prosjektet