Ekspertintervjuet: Store endringer i polare strøk, viser ny IPCC-rapport

Klimaendringene er spesielt store i polare strøk, slår en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC) fast. Professor Lars H. Smedsrud er en av forfatterne bak rapporten som ble offentliggjort 25. september.

hull_nasa_antarktis_
Hull-breen i Antarktis. Først nylig har avsmelting fra Antarktis hatt betydning for havstigningen, men ifølge den nye spesialrapporten fra FNs klimapanel er det noe som snart kan endre seg. – Antarktis er fremtidens joker i havnivåstigningen, sier Lars H. Smedsrud.