Ekspertintervjuet: Skogplanting som klimatiltak

Skog binder karbon. Men ikke all skogplanting fungerer som klimatiltak: Vi kan for eksempel ikke uten videre si at skogbruk gir klimagevinst, sier klimaforsker Hanna Lee.

IMG-9242
Fra Langeskogen utenfor Bergen: Skal skogplanting fungere som klimatiltak i et gitt område, krever det først nøye utredning for å se om det har noe for seg overhodet å plante skog der. Siden krever det nitid forvaltning for å sørge for at skogen binder mest mulig karbon. Og til slutt er det tvilsomt om vi kan kappe trærne og bruke dem kommersielt – slippes det bundne karbonet ut igjen, blir det jo ingen klimagevinst, sier klimaforsker Hanna Lee.