Ekspertintervjuet: – «Klimanøytralitet» er en løgn

– «Klimanøytralitet» er bare et påskudd for at vi skal fortsette å utvinne fossile brensler. Dette må vi motarbeide, hvis ikke er alle ambisjoner og klimamål null verdt, sier professor Claudia Kemfert.

Claudia Kemfert er dypt skeptisk til begreper som «netto null» og «klimanøytralitet» og advarer sterkt mot at de brukes som målsetninger i klimapolitikken. – Jeg frykter at dersom vi ikke definerer «netto null» så entydig at det harmoniserer med halvannengradersmålet, vil vi mislykkes. Og jeg vet ikke om det er mulig i praksis, sier hun.

Vi støtter <2°C-prosjektet