Ekspertintervjuet: Havsirkulasjonen svekkes i Nord-Atlanteren

Havstrømmene i Nord-Atlanteren sammenliknes ofte med et transportbånd. Svekkes det transportbåndet, får det konsekvenser for hele planeten.

North Atlantic Sunrise

191/365 From the cockpit jump seat