Ekspertintervjuet: Energibruken i bygg kan nær halveres på 30 år

Energibruken i norske bygg kan kuttes kraftig, men det trengs strengere krav og bedre støtteordninger, sier professor i bygningsfysikk Arild Gustavsen.

Enova_Brynsengskole__BER7599
Brynseng skole blir kalt Norges mest klimavennlige skole: Skolen er bygget som passivhus, og har blant annet et over 1000 kvadratmeter stort solcelleanlegg på den ene langveggen av bygget som skal produsere 105 MWh per år. Arild Gustavsen etterlyser strengere byggeforskrifter og bedre støtteordninger for å få ned energiforbruket i norske bygg. Foto: Enova