Lager «bensin» av CO2 og strøm

– E-fuel kan tette hullene i energisystemet vårt, der fossil energi er eneste alternativ i dag, sier Karl Hauptmeier, daglig leder i Norsk e-fuel.

Norsk e-fuel planlegger å produsere 10 millioner liter i året fra dette anlegget på Herøya fra 2023, og på sikt skalere opp til 100 millioner liter i året. Konkurrenten Nordic Blue Crude holder på å etablere seg i samme område, og har planer om å starte opp sitt pilotanlegg allerede i 2022. Dermed kan Norge og Herøya bli et viktig tyngdepunkt globalt for e-fuel-produksjon i løpet av få år. Illustrasjon: Norsk e-fuel

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet