Tillit til mediedekning om klima

De fleste nordmenn stoler i stor grad eller noen grad på nyhetsmedienes klimadekning. Den yngste aldersgruppen har klart høyest tillit til klimarapporteringen i mediene.

folk_mener_klimadekning_f
Et stort flertall svarer at de har høy eller noe tillit til norske nyhetsmediers klimadekning.