Stort flertall mener havvind må kobles til flere markeder

– Prosjekter på Sørlige Nordsjø II som kobles kun til Norge, vil neppe være lønnsomme, skriver Statkraft i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet. Det er en vurdering de deler med flertallet av aktører som er interessert i å bygge havvind i Norge.

Havvind Norge