Reaksjoner på EUs Green Deal: Djerv plan som må følges av konkret handling

“Ambisiøst grunnlag”: EU-kommisjonens forslag om en storstilt grønn europeisk omstilling har utløst mange positive reaksjoner – og krav om hurtig handling.

Visit of Ursula von der Leyen, President of the EC receives participes in the European Council, 12-13 December 2019
Ursula von der Leyen får skryt og råd etter presentasjonen av sin European Green Deal. (Foto: Etienne Ansotte/EC – Audiovisual Service)