– I ekstrem vind kan vi gå for full maskin og likevel stå stille

Globale klimaendringer kan påføre skipsfarten økte kostnader og true sikkerheten til mannskap og last.
– Med forventninger om mer ekstremvær blir det enda viktigere å ha verktøy som gir oss nøyaktige værprognoser, sier senior Fuel Performance Specialist i G2 Ocean, Henning Rebnord.

G2Ocean
For shipping betyr globale klimaendringer en risiko for økte kostander som følge av akutte hendelser og langsiktige endringer. Fysisk klimarisiko innebærer også en økt sikkerhetsrisiko. Matsu Arrow er ett av over 100 fartøy G2 Ocean opererer i internasjonal handelstrafikk. Foto: Gearbulk