Slutt med fossil gass i Danmark i 2030

Danmark vil slutte med fossil gass i 2030, men øker produksjonen midlertidig. Spania og Portugal posisjonerer seg som Europas nav for grønt hydrogen. Og; Bruken av fossil gass til kraft faller og kan ha nådd toppen i USA.

TYRA
Danmark skal midlertidig øke sin gassproduksjon og bli nettoeksportør av fossil gass innen utgangen av 2023, heter det i regjeringens forslag til hvordan landet kan frigjøre seg fra Putins gass og bidra ytterligere til varige utslippskutt. Gassproduksjonen kan øke når produksjonen på Tyra-feltet i Nordsjøen straks gjenopptas etter en grundig renovering. (Foto: Total.)