I nyhetsbrevet Europas grønne skifte velger Energi og Klima-redaksjonen ut aktuelle nyheter og analyser om EUs og europeiske lands klima- og energipolitikk – med særlig søkelys på EUs grønne giv (Green Deal). Sendes ut en gang i måneden. Ekstrautgaver ved behov.