Notat fra EU-kommisjonen avviser pristak på gass

I et «diskusjonsnotat» avviser EU-kommisjonen å sette pristak på gass eller innføre omfattende subsidier av gassprisen. Derimot vil den ha en debatt om å inndra fortjeneste på strøm produsert med for eksempel vannkraft, atomkraft og vindkraft. Pengene skal omfordeles til kundene.

77d9c092-22ba-496d-906e-4bebb76a3a83
EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen møter stadig sterkere press for å gjøre noe med de høye energiprisene. Foto: EUs ministerråds pressetjeneste