Kommisjonen dropper oljeledninger og terminaler fra listen over viktige fellesprosjekter i EU

Olje er ute av EUs liste over viktige europeiske felles infrastrukturprosjekter i energisektoren. Brexit fører til at NorthConnect, den planlagte strømkabelen mellom Norge og Skottland, strykes av listen.

Rheinland refinery
Shells oljeraffineri utenfor Köln. Foto: Joachim Rieger, Shell