Hva skjer med ikke-kvotepliktig sektor?

Dersom EU-kommisjonens forslag blir vedtatt, må Norge skjerpe kravene for utslipp fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor.

ruter_lading
Bussdrift i Oslo. Transportsektoren må kutte mer utslipp mot 2030 under EU-kommisjonens forslag. (Foto: Redink/Ruter)