EU vrir støtteordning fra olje og gass til strømkabler til sjøs og hydrogen

EU skal ikke lenger finansiere olje- og gassprosjekter. Investeringene i grenseoverskridende prosjekter av felles viktighet, skal være grønne.

Kabler til offshore strøm er prosjekter EU vil prioritere og ikke gasslagre. Her fra havvindparken EnBW Baltic 2 i tysk del av Østersjøen. (Foto: EnBW